REGULAMIN

                                           Obowiązujący Wczasowiczów

1.Wynajęcie kwatery jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 – 6.00.

3.Informujemy że doba pobytowa zaczyna się o godz. 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

4.Formalności meldunkowe i opłatę za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu.

5.Opłata miejscowa pobierana jest zgodnie z obowiązującymi

Stawkami na dany rok ogłoszonymi przez Urząd Miejski Jastarnia.

6.W przypadku wcześniejszego wyjazdu z powodu nagłych i nieprzewidzianych

Przyczyn kwota za pobyt nie będzie zwracana.

7.Właściciel posesji przy  ulicy Kościuszki 13 i 15 informuje, że nie odpowiada

Za uszkodzone mienie tj. parkujące samochody oraz utratę pozostawionych rzecz w pokojach

8.Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.

9.Bezwzględnie zakazuje się gotowania w pokojach.

10.Zabrania się używania w obiekcie kuchenek elektrycznych i innych urządzeń

Elektrycznych wysoko poborowych.

11.Za rzeczy zniszczone w obiekcie ponosi odpowiedzialność wczasowicz.

12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel obiektu

Życzymy przyjemnego i słonecznego pobytu w naszym obiekcie

 

         ROMAN STRUCK
        UL.KOŚCIUSZKI 13
         84-140 JASTARNIA
32124029201111000045048210 Bank Pekao SARODO
Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych jest: 
TERO
ROMAN STRUCK UL.KOŚCIUSZKI 13 I 15
JASTARNIA

2. Celem przetwarzania jest: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających na terenie 
obiektu w trakcie pobytu
b) wywiązywanie się z obowiązku opłaty miejscowej, zgodnie z
Uchwałą Rady Miejskiej w Jastarni
3. Dane przetwarzane są na podstawie artykułu 6,punk 1,litera a, b, c, d, oraz f 
(prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora). 
4. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy. 
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
a) Dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator. 
b) Sprostowania danych przez administratora
c) Zadania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej. 
d) Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
6. Odbiorcami danych osobowych są: 
a) Urząd Miasta w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej. 
b) Bank, w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto. 
7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza EU lub organizacji międzynarodowych.                              


Kontakt [pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe]oferta   |   lokalizacja   |   galeria   |   kontakt
2010 - 2018 © IP:tourism